mr. John Bosnak

Na 25 jaar als MfN-registermediatior actief te zijn geweest, heeft John Bosnak eind 2022 zijn praktijk beëindigd. John blijft als adviseur betrokken bij BBKWmediation.

John Bosnak studeerde Nederlands recht aan de Universiteit in Leiden en was gedurende 38 jaar advocaat in een zakelijke, internationaal georiënteerde praktijk. Gedurende de laatste jaren bij CMS Derks Star Busmann te Arnhem. Sinds 1997 was hij mediator, aanvankelijk naast zijn advocatenpraktijk, sinds 2009 fulltime.
John Bosnak was mediator bij verschillende rechterlijke colleges en was namens de MfN betrokken bij de wetsontwerpen inzake mediation.
Hij was vanaf het begin nauw betrokken geweest bij Mediation naast rechtspraak en heeft de paradigmaverandering bij het oplossen van conflicten mede tot stand gebracht: van See you in court naar We lossen het samen op!

In zijn praktijk concentreerde hij zich op arbeidsmediations, problemen tussen ondernemers, en bouwgeschillen, waaronder die tussen private partijen en overheden.

Linkedin
Loopbaan
2015-2022 MfN-registermediator
2010-2022IMI Certified mediator
2009-2022Partner BBKWmediation
2003NMI gecertificeerd mediator
1997NMI-register mediator
1997-2009Partner/aandeelhouder, 2006 Senior Counsel, CMS Derks Star Busmann Arnhem
1987-1997Partner Winters en Bosnak Advocaten
1980-1987Partner Bosnak Bender Sutorius Advocaten
1975-1980Partner van der Tas advocaten
1971-1975Advocaat bij Dirkzwager advocaten Arnhem
Opleiding
1996 – 2022Aan mediation gerelateerde trainingen en cursussen
1996 – 1997Tweejarige basistraining mediation, Centrum voor Conflicthantering
1969 – 1971Talenspecialist (Russisch) School Militaire Inlichtingendienst Harderwijk
1962 – 1969Nederlands recht Universiteit Leiden
Nevenfuncties

In het verleden was John Bosnak lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten en van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Arnhem. Hij nam deel in een werkgroep van het ministerie van Justitie op het gebied van tenuitvoerlegging van vonnissen in de Europese Unie. Hij zat in het bestuur van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en was commissaris van een internationale handelsonderneming. Hij fungeerde gedurende 10 jaar als bedrijfsjurist voor een plaatselijke bouwonderneming. Hij oefende gedurende 10 jaar mede de (Nederlandse) rechtspraktijk uit in Düsseldorf. Hij was voorzitter van de internationale CMS Practice Area Group on Dispute Resolution en van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten, waarvan hij thans erelid is. Hij was bestuurslid en later lid van de Raad van advies van het Nederlands Mediation Instituut (NMI), voorganger van de MfN. Hij was betrokken bij de voorbereiding van de implementatie van de EU mediation richtlijn in Nederland als voorzitter van de werkgroep wetgeving van het  NMI. Hij was lid van de Raad van Bestuur van het Internationaal Juridisch Instituut te ’s-Gravenhage. Van 2002 tot 2020 was hij actief als docent ADR bij de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten, vanaf 2013 als hoofddocent.
In de loop van zijn carrière publiceerde John Bosnak over de Europese Mediationrichtlijn en over internationaal privaatrecht, procesrecht en mediation-gerelateerde onderwerpen.
In binnen-en buitenland heeft hij lezingen gegeven over mediation en over de taak van de advocaat daarbij.
Hij trad vele malen op als jurylid en mediator bij de Commercial Mediation Competitions, georganiseerd door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.

Publicaties

De advocaat als mediator, praktisch opgelost: mediation als methode van conflicthantering SDU 1998 p. 123-130

Beroepsgeheim en verschoningsrecht, Tijdschrift voor mediation 2000, p. 2

Mediation kan een rol spelen bij kabinetsformatie, NRC, 22 september 2000

100 doorgebogen daken, Cobouw, 18 januari 2001

Mediation naast rechtspraak, Cobouw, 30 mei 2002

Boekbespreking “Juridische Aspecten van Mediation”, Tijdschrift voor Mediation, 2005, p. 3

Mediation en de Sinaasappel, Achterhoek Magazine, 30 september 2006

De kunst om een cliënt bij te staan in mediation, Tijdschrift voor Conflicthantering, 2006, p. 126

Mediation: een korte schets, algemeen artikel 2006

Mediationclausule en Hoge Raad, Tijdschrift voor Conflicthantering, 2008, p. 41

De opleiding van de advocaat van de toekomst, Nederlands – Vlaams tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement 2008, nummer 4, p. 71

De rol van de advocaat bij zakelijke mediations, algemeen artikel 2008

De mediation richtlijn werd haar vraagtekens vooruit. De implementatie van de Europese mediation richtlijn: kans voor de Nederlandse wetgever? A.W. Jongbloed/F.Schonewille, ed., p. 25-34

The Promise of Confidentiality, Mediation en Vertrouwelijkheid, SDU 2009, 3e herziene druk, Monté en Oosterbaan (red), hoofdstuk 6

Wat hebben mediator en advocaat aan elkaar? Tijdschrift voor Conflicthantering 2014, nr 2, p.19

Wegwijzer in de initiatief – wetsvoorstellen mediation,Tijdschrift voor Conflicthantering 2015, nr 1, p. 39

De mediationclausule: hoelang nog beperkt houdbaar? Serie Onderneming en Recht deel 113: Going Dutch: ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI, hoofdstuk 14, Wolters Kluwer Deventer 2019.

Interview over de mediationwet: ‘Het een regelen zonder het ander is contraproductief’,Tijdschrift Conflicthantering, 2020-2, SDU