Onze historie

Dirk-Jan Bender en John Bosnak zijn de grondleggers van ons kantoor. Hun samenwerking gaat al lang terug.


John Bosnak is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij Mediation naast rechtspraak en heeft de paradigmaverandering bij het oplossen van conflicten mede tot stand gebracht: van See you in court naar We lossen het samen op!
Dirk-Jan Bender heeft zich vanaf het begin ingezet voor de toepassing van mediation bij arbeidsconflicten. Hij is ondermeer initiatiefnemer en oprichter van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN) en inmiddels ere-lid van de VAN.

In 2015 zijn Caroline Kloppers en Nienke Wiersma tot het kantoor toegetreden en zijn de vier partners onder de naam BBKWmediation verder gegaan.
BBKWmediation is inmiddels uitgebreid, verschillende mediators hebben zich bij ons aangesloten. Wij werken op een gelijkwaardige manier samen waarbij het karakter van ons kantoor in de loop der jaren is gebleven, versterkt en verder ontwikkeld.

Vanaf de beginjaren zijn wij actief betrokken bij de ontwikkeling van mediation in Nederland en wij worden inmiddels beschouwd als een autoriteit op het gebied van mediation.