MfN

De mediators van BBKWmediation zijn allen MfN-registermediator.

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de overkoepelende organisatie waarin de grote landelijke verenigingen van Mediators zich hebben verenigd. De organisatie MfN draagt sinds 1995 als dé autoriteit op het gebied van mediation bij aan de organisatie en de professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging via het MfN-register. De MfN is de vaste gesprekspartner van de overheid als het gaat over de inbedding van mediation in de samenleving, over de beroepsgroep mediators en het bewaken van een kwaliteitsstandaard die past bij de toenemende relevantie van mediation in Nederland. 

Alleen mediators die voldoen aan de strenge opleidings-, kwaliteits- en onderhoudseisen van deze stichting hebben het recht zich MfN-registermediators te noemen. 

MfN-registermediators hebben zich gebonden aan de MfN-gedragsregels en zijn verplicht om bij iedere mediation het MfN-mediationreglement van toepassing te verklaren. Zij moeten zich houden aan een klachtenregeling en zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators.

MfN