De mediators van BBKWmediation zijn allen MfN-registermediator.

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de overkoepelende organisatie waarin de grote landelijke verenigingen van Mediators zich hebben verenigd. Zij zet de activiteiten voort van het voormalige NMI (Nederlands Mediation Instituut).

De federatie houdt zich bezig met belangenbehartiging, ontwikkeling van de professie en kwaliteitsbevordering. De bewaking van de kwaliteit is ondergebracht in een aparte kwaliteitsstichting, de Stichting Kwaliteit Mediators, die het MfN-register beheert (het voormalige NMI-register).
Alleen mediators die voldoen aan de strenge opleidings-, kwaliteits- en onderhoudseisen van deze stichting hebben het recht zich MfN-registermediators te noemen. 

MfN-registermediators hebben zich gebonden aan de MfN-gedragsregels en zijn verplicht om bij iedere mediation het MfN-mediationreglement van toepassing te verklaren. Zij moeten zich houden aan een klachtenregeling en zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators.

Algemene informatie over mediation is te vinden op www.mediationnederland.nl bijgehouden door de MfN.