Arbeidsmediation

Arbeidsconflicten kunnen de werksfeer en productiviteit ernstig beïnvloeden. BBKWmediation biedt deskundige begeleiding om dergelijke conflicten effectief aan te pakken en op te lossen. Onze mediators hebben uitgebreide ervaring met het bemiddelen bij uiteenlopende arbeidsconflicten, zoals dreigend ontslag, verstoorde gezagsrelaties tussen team en manager, of niet-functionerende samenwerkingen tussen collega’s.

Wij worden ingeschakeld bij situaties tussen werkgever en werknemer, binnen teams, tussen partners in een bestuur, tussen het bestuur en de ondernemingsraad, directie of maatschap.

Bij BBKWmediation geloven we in het belang van vroegtijdige interventie. Arbeidsmediation kan ook preventief worden ingezet om het ontstaan van conflicten te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het begeleiden van besluitvormingsprocessen binnen medezeggenschapsorganen of besturen. Onze aanpak richt zich op het herstellen en behouden van gezonde arbeidsverhoudingen, waarbij we streven naar duurzame oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn.

Onze mediators bieden een neutrale en veilige omgeving waarin alle betrokkenen hun zorgen en standpunten kunnen uiten. Door de communicatie te verbeteren en wederzijds begrip te bevorderen, helpen wij partijen om gezamenlijk tot werkbare oplossingen te komen.

Kenmerken van mediation

  • Partijen houden zelf de touwtjes in handen
  • Begeleiding door een onafhankelijk, neutrale en onpartijdige professional: de mediator
  • Mediation is een oplossings- en toekomstgericht proces
  • Er kan snel, informeel en flexibel worden gewerkt
  • Daardoor wordt tijd gewonnen en worden kosten bespaard
  • Er is ruimte voor creatieve oplossingen
  • Er is oog voor de relatie tussen partijen, ook wanneer een samenwerking eindigt
  • Het conflict komt niet op straat te liggen
  • Hoog slagingspercentage

Wat is mediation?