Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij mensen zélf hun conflict oplossen met hulp van een mediator als neutrale, onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces.
Er wordt in het mediationproces zowel gekeken naar uw persoonlijke als zakelijke belangen.

Daarnaast zijn er bij mediation meer (creatieve) oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De praktijk wijst bovendien uit dat mediation leidt tot een snellere én betere oplossing. De oplossing wordt niet opgelegd door de mediator. De partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet en gaan pas akkoord op het moment dat ze hier zelf mee instemmen. 
Omdat de oplossing bovendien beter aansluit bij de wensen en belangen van beide partijen, blijft deze ook langer in stand.