QuickConflict­Scan©

BBKWmediation heeft een QuickConflictScan© ontwikkeld. Deze scan geeft snel een overzichtelijk beeld van wat conflicten voor medewerkers betekenen en geeft inzicht in de wijze waarop zij op dat moment omgaan met conflictgevoelige situaties binnen de organisatie. Ook geeft de scan een beeld van de heersende conflictcultuur binnen een organisatie.

De QuickConflictScan© kan worden ingezet bij teamontwikkeling, bij mediations, bij fusies en overnames en kan tevens als benchmark dienen.

Medewerkers beantwoorden individueel en digitaal een aantal vragen. De antwoorden worden door ons geanonimiseerd verwerkt in een eindrapport. Dit eindrapport bevat de gemiddelde resultaten van de ingevulde vragenlijsten. Omwille van de privacy is daaruit niet te herleiden wie welke antwoorden heeft gegeven. De medewerkers ontvangen separaat hun eigen antwoorden. Zo kunnen zij hun eigen antwoorden vergelijken met het gemiddelde.

Mocht het wenselijk zijn een toelichting te krijgen op het resultaat, dan maken wij graag een afspraak om het resultaat nader toe te lichten en te bespreken.

Wilt u meer informatie of wilt u graag uitleg over de mogelijkheden die de QuickConflictScan© en het eindrapport bieden voor uw organisatie, neem dan contact op met Nienke Wiersma.