Kostenvergoeding

Heeft u als opdrachtgever of doorverwijzer een (verzuim)verzekering? Dan kunt u aangeven dat BBKWmediation voldoet aan de kwaliteitseisen waaraan (zorg)aanbieders moeten voldoen willen hun kosten voor vergoeding in aanmerking komen. 

Nu steeds meer verzuimverzekeraars de kosten van een MfN-mediation (deels) vergoeden, adviseren wij onze opdrachtgevers naar deze mogelijkheid te informeren.

Mocht u meer informatie of toelichting willen over deze mogelijkheid, neem dan contact met ons op.