mr. drs. Caroline Kloppers

Caroline Kloppers is zowel jurist als psycholoog en zeer ervaren mediator bij allerhande (zakelijke en werk-gerelateerde) conflicten.  Zij gaat praktisch en oplossingsgericht te werk en heeft daarbij oog voor de mens en de organisatie achter het conflict. Integriteit, onpartijdigheid en betrokkenheid zijn voor haar cruciaal en vanzelfsprekend. 

Caroline Kloppers studeerde Nederlands recht en psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij is MfN-registermediator (IMI certified) en was tot mei 2016 tevens advocaat. Inmiddels houdt zij zich ruim vijfentwintig jaar bezig met conflicten. De eerste jaren uitsluitend als advocaat, sinds 2006 met name als mediator en vanaf januari 2016 enkel als mediator.  Zij heeft ervaring als mediator bij grote en MKB-organisaties, zorginstellingen, familiebedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid.

Caroline heeft in de afgelopen jaren vele mediations begeleid: arbeids- en samenwerkingsgeschillen, aandeelhouders- en bestuursgeschillen, geschillen binnen maatschappen en andere samenwerkingsverbanden, tussen toezichthouders en/of OR en/of raden van bestuur, exit-mediations, groepsmediations (onder meer teams, buren, VVE’s), mediations binnen familiebedrijven, en tussen particulieren.

Caroline begeleidt partijen ook bij het vinden van een duurzame, gezamenlijk basis voorafgaand aan het maken van (duurzame) afspraken of het sluiten van (duurzame) contracten (dealmaking).

Zij werkt onder meer als rechtbank-mediator voor de rechtbanken Gelderland en Limburg, het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. 

Zij is daarnaast gastdocent voor het mastervak Mediation aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit in Nijmegen, bestuurslid van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators en bestuurslid van het Platform Business Mediation (PBM).

Caroline begeleidt ook intervisiegroepen van advocaten en mediators (erkend door NOvA en MfN) en is redactielid bij het tijdschrift Nederlandse Mediation van Kluwer.

Linkedin
Loopbaan
2023-hedenBestuurslid Platform voor Business Mediation
2020-hedenBestuurslid Stichting Tuchtrechtspraak
2022-2023Beoordelaar bij de vernieuwde Beroepsopleiding Advcocaten
2019-2023Docent/trainer ADR bij de Beroepsopleiding Advocaten
2017-hedenGastdocent voor het mastervak Mediation aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
2016-hedenPartner bij BBKWmediation (voorheen BosnakBender)
2014-hedenIntervisiebegeleider van professionals (MfN en NOvA geaccrediteerd)
2013-2017Bestuurslid Mediators federatie Nederland (MfN)
2011-2017Voorzitter Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten
2006 – 2016Partner bij Stelvio advocaten | mediators
1992-2006Advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen
Secties ondernemingsrecht, faillissementsrecht en vastgoed
Opleiding
1983-1988Radboud Universiteit Nijmegen, Psychologie
1988-1992Radboud Universiteit Nijmegen, Nederlands Recht
2005Opleiding tot (gecertificeerd) mediator, Merlijn Nuland
2006-hedenDiverse cursussen en trainingen t.b.v. Permanente Educatie voor mediators (tot heden) en advocaten (tot 2016)
2011Opleiding tot Certified Online Mediator
2014Opleiding tot Intervisiebegeleider van professionals (Dialogue)
2022-2023Opleiding tot systemisch coach (Parre en Deden)
Nevenfuncties

Bestuurslid Platform voor Business Mediation 2022-heden

Bestuurslid Stichting Tuchtrechtspraak Mediators 2022-heden

Lid onafhankelijke klachtencommissie Stichting Carmelcollege 2017 -heden

Voorzitter Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA) 2011-2017

Bestuurslid Mediatorsfederatie Nederland (MfN) 2014-2017

Lidmaatschappen 

Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)

Platform voor Business mediation (PBM voorheen ZAM)

MfN Groep Arbeidsmediators

Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)

Vereniging Mediators Gezondheidszorg (VMG)