Mark Veermans

Mark Veermans begeleidt sinds 1995 mensen en organisaties bij verandering en ontwikkeling en is sinds 2005 MfN-registermediator. Naast mediator is hij ook trainer, adviseur en teamcoach. Hij begeleidt mediations bij arbeidsconflicten, bestuursconflicten, business to business conflicten, burger-overheid geschillen en complexe familiegeschillen. Hij heeft ruime ervaring in team-mediations en mediations tussen meerdere partijen. 

Bij conflictdynamieken die zich niet lenen voor mediation, vanwege de hoeveelheid mensen die betrokken zijn of de politiek bestuurlijke context, kunnen aan mediation verwante conflictinterventies worden ingezet zoals onafhankelijk voorzitterschap of verbindende gespreksbegeleiding. Mark heeft ervaring in het begeleiden bij conflictdynamiek binnen politieke gremia zoals het gecombineerd bestuur van gemeenteraad, burgemeester en wethouders, bijeenkomsten van aandeelhouders, grote familieverbanden met meerdere familietakken en generaties en mkb-bedrijven met hoog oplopende spanning tussen werkvloer en directie.

Hij verzorgt trainingen op het gebied van mediation voor de MfN Mediatorsopleiding bij Merlijn en voor de interne mediators van de Belastingdienst en het UWV. Gerelateerd aan het verzorgen van de Mediatorsopleiding heeft Mark tot 2022 opgetreden als assessor bij het praktijkexamen voor (aankomend) mediators. In 2023 is hij toegetreden tot de Examencommissie van het MfN. Deze onafhankelijke Examencommissie houdt toezicht op de afname van de examens ten behoeve van toetreding tot het MfN register.

Mark is sterk in het brengen van rust waar de gemoederen verhit zijn, van helderheid waar verwarring bestaat over verantwoordelijkheden en van diepgang waar de wezenlijke onderwerpen niet besproken dreigen te worden.

Linkedin