mr. Giel Janssens

Giel Janssens is ruim 30 jaar advocaat geweest, aanvankelijk in Utrecht om vervolgens kantoor te houden in het Brabantse Sint-Oedenrode en daarna in Den Bosch. Gedurende zijn werk als advocaat raakte Giel er steeds meer van overtuigd dat de meeste conflicten veel beter kunnen worden opgelost door de betrokkenen zélf dan door een rechter die na een lange en kostbare procedure vaak een uitspraak doet. Hij constateerde dat conflicten onnodig gejuridiseerd werden, partijen steeds verder van elkaar verwijderd raakten en er op het laatst alleen nog advocaten met elkaar aan het strijden waren. Daarom besloot Giel om MfN-registermediator te worden.

Giel brengt als mediator partijen weer bij elkaar en geeft ze zicht op een oplossing. Vaak begint dat met praten en naar elkaar luisteren. Hij begeleidt als mediator verschillende arbeids- en samenwerkingsconflicten en
wordt ingezet door het MKB, zakelijke dienstverleners, particulieren en organisaties met een maatschappelijke betekenis zoals woningcorporaties, zorginstellingen, de cultuursector en het onderwijs.
Het is zijn overtuiging dat je alleen een bijdrage kunt leveren aan een betere samenleving als je er zelf een betrokken onderdeel van bent.

Giel is ook altijd betrokken geweest in diverse besturen en raden van toezicht van maatschappelijke organisaties. Dat maakt dat hij zich thuis voelt in bestuurskamers, weet hoe de ‘checks and balances’ werken en hoe belangrijk de onderlinge verhoudingen zijn om de besluitvorming voorspoedig te laten verlopen. Spanningen of conflicten met inspraakorganen of samenwerkingspartners staan dan in de weg aan het bereiken van de gestelde doelen. In dit soort situaties voelt Giel zich als een vis in het water, weet stroeve en energievretende verhoudingen te normaliseren en stelt de betrokken partijen weer in staat barrières weg te nemen en hun conflicten samen op te lossen.
Veelvuldig wordt hij benaderd voor conflicten en samenwerkings-issues tussen bestuurders, toezichthouders en medezeggenschapsorganen.

Linkedin
Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie
Voorzitter Klachtencommissie Gezondheidsregio
Voorzitter Centrale Cliëntenraad zorginstelling
Buurtbemiddelaar

Lidmaatschappen

Lid Vereniging Mediation Gezondheidszorg (VMG)
Lid Nederlandse Mediators Vereniging (NMV)
Lid Platform Business Mediation