mr. Giel Janssens

Giel Janssens heeft Nederlands recht gestudeerd in Utrecht en is daarna ruim 30 jaar advocaat geweest in een algemene, ondernemingsrechtelijke praktijk. Sinds 2019 is hij MfN-registermediator.

Gedurende zijn werk als advocaat raakte Giel er steeds meer van overtuigd dat de meeste conflicten veel beter kunnen worden opgelost door de betrokkenen zélf dan door een rechter die na een lange en kostbare procedure een uitspraak doet waarmee partijen dan maar moeten zien hoe ze daar mee verder moeten. Hij constateerde dat conflicten onnodig gejuridiseerd werden, partijen steeds verder van elkaar verwijderd raakten en er op het laatst alleen nog advocaten met elkaar aan het strijden waren. 

De kracht van Giel is dat hij als mediator partijen weer bij elkaar brengt, ze zicht geeft op elkaars beweegredenen en waar mogelijk op een oplossing. Hij begeleidt als mediator met name arbeids- en samenwerkingsconflicten en wordt o.a. ingezet door het MKB, zakelijke dienstverleners, particulieren en organisaties als woningcorporaties en zorginstellingen. Zijn kernkwaliteiten zijn: integer en onafhankelijk, mensgericht en betrokken.

Giel is ook altijd betrokken geweest in diverse besturen en raden van toezicht van maatschappelijke organisaties. O.a. in de rol van commissaris bij meerdere woningcorporaties. Dat maakt dat hij zich thuis voelt in bestuurskamers, weet hoe de ‘checks and balances’ werken en hoe belangrijk de onderlinge verhoudingen zijn om de besluitvorming voorspoedig te laten verlopen. Spanningen of conflicten met inspraakorganen of samenwerkingspartners staan dan in de weg aan het bereiken van de gestelde doelen. In dit soort situaties voelt Giel zich als een vis in het water, weet stroeve en energievretende verhoudingen te normaliseren en stelt de betrokken partijen weer in staat barrières weg te nemen en hun conflicten samen op te lossen. 

Verder is Giel actief is als bestuurslid bij de Vereniging van Mediators in de Gezondheidszorg (VMG), voorzitter van een centrale cliëntenraad van een grote zorgorganisatie en voorzitter van een regionale klachtencommissie in de ouderenzorg.  

Linkedin
Nevenfuncties

Bestuurslid Vereniging Mediators in de Gezondheidszorg (VMG)
Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie
Voorzitter Klachtencommissie Gezondheidsregio
Voorzitter Centrale Cliëntenraad zorginstelling
Buurtbemiddelaar

Lidmaatschappen

Lid Vereniging Mediation Gezondheidszorg (VMG)
Lid Nederlandse Mediators Vereniging (NMV)
Lid Platform Business Mediation