mr. Dirk-Jan Bender

Voortvarendheid in het mediation proces is kenmerkend voor de mediation stijl van Dirk-Jan Bender. Hij werkt oplossingsgericht en is gespecialiseerd in mediations op het gebied van arbeid en samenwerking. Hij beschouwt zijn lange ervaring en kundigheid op dat vlak als een groot voordeel voor het welslagen van zijn mediations.

Dirk-Jan Bender volgde zijn rechtenstudie in Utrecht en deed aansluitend de Raio-opleiding in Den Haag. Na het afronden van de opleiding stapte hij over naar de advocatuur, waar hij zich specialiseerde in het arbeidsrecht. Hij ontwikkelde zich ook als mediator op dat gebied.

Als compagnon oefende hij de praktijk de laatste jaren uit bij CMS Derks. Dirk-Jan Bender was rechter bij de rechtbank Gelderland en als arbiter verbonden aan het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut). 

Na het beëindigen van zijn loopbaan in de advocatuur heeft Dirk-Jan Bender zijn mediation praktijk verder uitgebouwd. Hij is oprichter en voormalig bestuurslid van de VAN (Vereniging Arbeidsmediation Nederland) en voorzitter van diverse (geschillen)commissies.

In zijn vrije tijd is Dirk-Jan Bender op sportief vlak actief, zowel recreatief als bestuurlijk.

Linkedin
Loopbaan
2006-hedenMfN-registermediator en partner bij BBKWmediation
2010-2011rechter rechtbank Arnhem
1978-2010advocaat, laatstelijk partner CMS Derks Star Busmann
1971-1978Raio (rechterlijk ambtenaar in opleiding) in Den Haag

 

Opleiding
2010beëdiging rechter rechtbank Arnhem
2006NMI-mediatorsopleiding bij van der Hoeven Nelissen
1976beëdiging advocaat en procureur
1970Nederlands recht, Universiteit Utrecht
1964Gymnasium Arnhem
Nevenfuncties

Bestuurslid Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)
Bestuurslidmaatschappen diverse sportverenigingen
Bestuurslid overkoepelende sportorganisaties
Bestuurslid ziekenfonds Rijnstreek
Bestuurslid stichting Musis Sacrum Arnhem
Vele bestuursfuncties in kantoorverband
Voorzitter geschillencommissie notarieel pensioenfonds
Voorzitter geschillencommissie Tennet
Voorzitter bestuur stichting sportpark de Bakenberg
Tuchtrechter Instituut Sport Rechtspraak