mr. John Bosnak

NL / EN

Iedere mediation is uniek, net als iedere betrokkene bij het mediatonproces. Met zijn jarenlange ervaring weet John Bosnak dat als geen ander. Steeds opnieuw is hij geïnteresseerd in wat mensen en organisaties drijft. Hij onderzoekt dat met zijn vermogen om te luisteren, zijn gevoel voor humor, zijn geduld en zijn absolute neutraliteit en onpartijdigheid.

Over zijn aanpak vermeldt de website van het International Mediation Institute:
He is rewarded for his skills, especially for his determination, his independence and impartiality. He knows how to establish trust in him as a professional and between parties. His tactfulness and patience in the mediation process were hailed as a key strength. Parties rewarded him for his genuine interest in their conflict stories and the way John Bosnak LLM guided them calmly towards a solution. His integrity and his capability to build bridges among people is a key aspect, as well as his capability to help parties to distinguish between facts and emotions, positions and interests. 
https://imimediation.org/john-bosnak 

John Bosnak studeerde Nederlands recht aan de Universiteit in Leiden en was gedurende 38 jaar advocaat in een zakelijke, internationaal georiënteerde praktijk. Gedurende de laatste jaren bij CMS Derks Star Busmann te Arnhem. Sinds 1997 is hij mediator, aanvankelijk naast zijn advocatenpraktijk, sinds 2009 fulltime.

Hij vervulde diverse bestuurlijke functies, waaronder het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten en het bestuurslidmaatschap van het Nederlands Mediation Instituut. 
In de loop van zijn carrière publiceerde John Bosnak over de Europese Mediationrichtlijn en over internationaal privaatrecht, procesrecht en mediation-gerelateerde onderwerpen.

In binnen-en buitenland geeft hij lezingen over mediation en over de taak van de advocaat daarbij. Hij is hoofddocent ADR (Alternative Dispute Resolution) bij de opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij trad vele malen op als jurylid en mediator bij de Commercial Mediation Competitions, georganiseerd door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.

John Bosnak is mediator bij de rechtbank Gelderland, het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Namens de MfN is hij betrokken bij de wetsontwerpen inzake mediation.

In zijn praktijk concentreert hij zich op arbeidsmediations, problemen tussen ondernemers en bouwgeschillen, waaronder die tussen private partijen en overheden.

Loopbaan
 

2015-heden

MfN-registermediator
2010-heden IMI Certified mediator
2009-heden Partner Van Nieuwenhuizen Partners, sinds 1/1/2015 genaamd BosnakBender
2003 NMI gecertificeerd mediator
1997 NMI-register mediator
1997-2009 Partner/aandeelhouder, 2006 Senior Counsel, CMS Derks Star Busmann Arnhem
1987-1997 Partner Winters en Bosnak Advocaten
1980-1987 Partner Bosnak Bender Sutorius Advocaten
1975-1980 Partner van der Tas advocaten
1971-1975 Advocaat bij Dirkzwager advocaten Arnhem
 Opleiding
1996 – 1997 Tweejarige basistraining mediation, Centrum voor Conflicthantering
1962 – 1969 Nederlands recht Universiteit Leiden
Nevenfuncties

In het verleden was John Bosnak lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten en van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Arnhem. Hij nam deel in een werkgroep van het ministerie van Justitie op het gebied van tenuitvoerlegging van vonnissen in de Europese Unie. Hij zat in het bestuur van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en was commissaris van een internationale handelsonderneming. Hij fungeerde gedurende 10 jaar als bedrijfsjurist voor een plaatselijke bouwonderneming. Hij oefende gedurende 10 jaar mede de (Nederlandse) rechtspraktijk uit in Düsseldorf. Hij was voorzitter van de internationale CMS Practice Area Group on Dispute Resolution en van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten, waarvan hij tevens erelid is. Hij was bestuurslid en later lid van de Raad van advies van het Nederlands Mediation Instituut (NMI), voorganger van de MfN. Hij was betrokken bij de voorbereiding van de implementatie van de EU mediation richtlijn in Nederland als voorzitter van de werkgroep wetgeving van het  NMI. Hij was lid van de Raad van Bestuur van het Internationaal Juridisch Instituut te ’s-Gravenhage. Van 2002 tot 2020 was hij actief als docent ADR bij de beroepsopleiding van de Orde van Advicaten, vanaf 2013 als hoofddocent.

Publicaties

De advocaat als mediator, praktisch opgelost: mediation als methode van conflicthantering SDU 1998 p. 123-130

Beroepsgeheim en verschoningsrecht, Tijdschrift voor mediation 2000, p. 2

Mediation kan een rol spelen bij kabinetsformatie, NRC, 22 september 2000

100 doorgebogen daken, Cobouw, 18 januari 2001

Mediation naast rechtspraak, Cobouw, 30 mei 2002

Boekbespreking “Juridische Aspecten van Mediation”, Tijdschrift voor Mediation, 2005, p. 3

Mediation en de Sinaasappel, Achterhoek Magazine, 30 september 2006

De kunst om een cliënt bij te staan in mediation, Tijdschrift voor Conflicthantering, 2006, p. 126

Mediation: een korte schets, algemeen artikel 2006

Mediationclausule en Hoge Raad, Tijdschrift voor Conflicthantering, 2008, p. 41

De opleiding van de advocaat van de toekomst, Nederlands – Vlaams tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement 2008, nummer 4, p. 71

De rol van de advocaat bij zakelijke mediations, algemeen artikel 2008

De mediation richtlijn werd haar vraagtekens vooruit. De implementatie van de Europese mediation richtlijn: kans voor de Nederlandse wetgever? A.W. Jongbloed/F.Schonewille, ed., p. 25-34

The Promise of Confidentiality, Mediation en Vertrouwelijkheid, SDU 2009, 3e herziene druk, Monté en Oosterbaan (red), hoofdstuk 6

Wat hebben mediator en advocaat aan elkaar? Tijdschrift voor Conflicthantering 2014, nr 2, p.19

Wegwijzer in de initiatief – wetsvoorstellen mediation,Tijdschrift voor Conflicthantering 2015, nr 1, p. 39

De mediationclausule: hoelang nog beperkt houdbaar? Serie Onderneming en Recht deel 113: Going Dutch: ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI, hoofdstuk 14, Wolters Kluwer Deventer 2019.

Interview over de mediationwet: 'Het een regelen zonder het ander is contraproductief',Tijdschrift Conflicthantering, 2020-2, SDU

mr. John Bosnak

MfN-registermediator en IMI-certified

T 026 73 70 066

M 06 295 332 54

bosnak@bbkwmediation.nl