Expertise

De mediators van BBKWmediation hebben in de loop der jaren vele honderden mediations begeleid.

BBKWmediation heeft daarbij grote expertise opgebouwd in het begeleiden van mediations binnen samenwerkingsverbanden, organisaties, besturen, maatschappen, mediations tussen organisaties, arbeidsgerelateerde mediations zoals bij herstel samenwerking, re-integratie of ‘exit’, mediations in de bouw, insolventiemediations, bij geschillen met de (semi) overheid, mediations bij aandeelhoudersgeschillen, bij geschillen binnen VVE ’s, bij conflicten binnen familiebedrijven en bij dealmaking.

Alle mediators van BBKWmediation blijven door opleiding en scholing op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het vakgebied.
Daarnaast wordt ook een grote bijdrage geleverd aan de kennis-/vakontwikkeling en opleiding van (aankomende) mediators. Door middel van het initiëren van en leveren van een bijdrage aan (wetenschappelijk) onderzoek, probeert BBKWmediation ook een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het beroep van mediator.

BBKWmediation wordt gezien als autoriteit op het gebied van mediation.