Mediation

De mediators van BBKWmediation bieden deskundige en professionele begeleiding bij het bereiken van werkbare en duurzame oplossingen van zakelijke conflicten en arbeids- en samenwerkingsconflicten.

Door hun jarenlange ervaring begrijpen de partners van BBKWmediation hoe conflicten ontstaan, in stand blijven en hoe deze doorbroken en opgelost kunnen worden. Zij creëren een veilig en vertrouwelijk onderhandelingsklimaat als basis voor bestendige en innovatieve oplossingen. Oplossingen voor conflicten die soms al jaren bestaan.  

De meerwaarde van mediation
Mediation past in de huidige, snel veranderende en steeds meer horizontaal functionerende samenleving.

Kenmerken van mediation:
• betrokkenen hebben een actieve rol, zij hebben het proces en de oplossing (mede) in de hand
• het is een oplossings- en toekomstgericht proces
• mediation leidt tot een 'win-win' oplossing
• er is ruimte voor creatieve oplossingen
• er is oog voor de relatie tussen partijen, ook wanneer een samenwerking eindigt
• het is snel, praktisch en relatief goedkoop
• de hoge success-rates

BBKWmediation
BBKWmediation wordt beschouwd als autoriteit op het gebied van mediation.

De mediators van BBKWmediation begeleidden in de loop der jaren vele honderden mediations. Mediations binnen samenwerkingsverbanden, organisaties, besturen, maatschappen; mediations tussen organisaties; arbeidgerelateerde mediations zoals bij herstel samenwerking, re-integratie of 'exit'; mediations in de bouw; mediations bij aandeelhoudersgeschillen, bij geschillen binnen VVE ’s, bij conflicten binnen familiebedrijven en bij dealmaking.

De partners van BBKWmediation zijn vanaf de beginjaren actief betrokken bij de ontwikkeling van mediation in Nederland.  Zij doceren bij opleidingen voor mediators, advocaten en studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs, zij publiceren in vakbladen en maken deel uit van relevante vakgroepen en besturen.  

Naast mediation biedt BBKWmediation ook onafhankelijjk voorzitterschap en kunt u gebruik maken van de QuickConflictScan©. De BBKW Academy organiseert activiteiten voor advocaten, juridisch adviseurs, bedrijfsartsen, fiscalisten, HR-professionals en leidinggevenden.