mr. drs. Caroline Kloppers

NL / EN

Caroline Kloppers (1965) is zowel jurist als psycholoog. Deze achtergrond biedt een passend kader voor haar mediation stijl. Zij gaat praktisch en oplossingsgericht te werk en heeft daarbij oog voor de mens en de organisatie achter het conflict.

Conflicten bieden kansen. Caroline Kloppers ondersteunt cliënten bij het ontdekken van onderliggende wensen en behoeften in het conflict. Dan blijken er oplossingen mogelijk waar alle betrokkenen baat bij kunnen hebben. Langslepende en kostbare procedures worden voorkomen. Bovendien is de oplossing duurzaam omdat hij van betrokkenen zelf is. De blik kan vooruit! 

Caroline Kloppers studeerde Nederlands recht en psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij is MfN-registermediator (IMI certified) en was tot mei 2016 tevens advocaat.Inmiddels houdt zij zich ruim vijfentwintig jaar bezig met conflicten. De eerste jaren uitsluitend als advocaat, sinds 2006 met name als mediator en vanaf januari 2016 enkel als mediator.

Als business(-to-business) mediator bemiddelt Caroline Kloppers bij allerhande zakelijke conflicten: conflicten binnen samenwerkingsverbanden; tussen samenwerkende partners/vennoten; tussen aandeelhouders; binnen teams of besturen; bij arbeidgerelateerde geschillen; binnen familiebedrijven; bij vastgoedgerelateerde geschillen en binnen VVE's.

Caroline Kloppers begeleidt partijen ook bij het vinden van een duurzame, gezamenlijk basis voorafgaand aan het maken van (duurzame) afspraken of het sluiten van (duurzame) contracten (dealmaking) en zij helpt cliënten escalatie van sluimerende conflicten voorkomen.

Zij werkt onder meer als rechtbank-mediator voor de rechtbank Gelderland, het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Zij is tevens gastdocent voor het mastervak Mediation aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit in Nijmegen en docent ADR (Alternative Dispute Resolution) en Mediationvaardigheden bij de Beroepsopleiding Advocaten. Caroline is intervisiebegeleider voor advocaten en mediators (erkend door NOvA en MfN) en redactielid bij het tijdschrift Nederlandse Mediation van Kluwer.

 

Loopbaan

2019-

heden

Docent/trainer ADR bij de Beroepsopleiding Advocaten

2017-heden

Gastdocent voor het mastervak Mediation aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

2016-heden

Partner bij BBKWmediation (voorheen BosnakBender)

2014-heden

2013-2017

Intervisiebegeleider van professionals (MfN en NOvA geaccrediteerd)

Bestuurslid Mediators federatie Nederland (MfN)

2011-2017 Voorzitter Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten
2006 - 2016 Partner bij Stelvio advocaten | mediators
1992-2006

Advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen
Secties ondernemingsrecht, faillissementsrecht en vastgoed

Opleiding
1983-1988 Radboud Universiteit Nijmegen, Psychologie
1988-1992 Radboud Universiteit Nijmegen, Nederlands Recht
2005 Opleiding tot (gecertificeerd) mediator, Merlijn Nuland

2006-heden

Diverse cursussen en trainingen t.b.v. Permanente Educatie voor mediators (tot heden) en advocaten (tot 2016)
2011 Opleiding tot Certified Online Mediator
2014

Opleiding tot Intervisiebegeleider van professionals
 (Dialogue)

Nevenfuncties

Nevenfuncties

Lid onafhankelijke klachtencommissie Stichting Carmelcollege 2017 -heden

Voorzitter Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA) 2011-2017

Bestuurslid Mediatorsfederatie Nederland (MfN) 2014-2017

Lidmaatschappen    

Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)

Vereniging Zakelijke Mediators (ZAM)

MfN Groep Arbeidsmediators

Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)

Vereniging Mediators Gezondheidszorg (VMG)

Nederlandse Mediators Vereniging (NMv)        

mr. drs. Caroline Kloppers

MfN-registermediator en IMI-certified

T 026 73 70 066

M 06 302 64 220

kloppers@bbkwmediation.nl