Lief zijn voor jezelf….

door Roos Louwen ‘We wachten vaak tot iemand iets liefs doet… maar lief zijn voor jezelf kan nu beginnen,’ zei …

Lees meer

Interview over conflicten op de werkvloer

Op plekken waar mensen samenwerken liggen conflicten op de loer. Mensen hebben namelijk altijd verschillende belangen, werkwijzen en manieren van met elkaar omgaan. Hoe ga je effectief om met conflicten op de werkvloer?
Als je op de juiste manier met conflicten weet om te gaan, dan hoeft dit niet altijd negatief te zijn. Een interview van ICM Extra met Nienke Wiersma over hoe je als individu en team beter wordt van conflicten.

Annotatie tijdschrift Nederlandse Mediation

Tijdschrift NL mediation kennisbank

Een noot geschreven bij de bijdrage van Sanne Schreurs in het tijdschrift Nederlandse Mediation van Wolters Kluwer.

De casus van Sanne Schreurs raakt aan de vraag of mediation kan worden ingezet als een van partijen enkel wil aansturen op één oplossings- richting, namelijk exit.

Nienke Wiersma geeft in haar noot aan dat dit naar haar mening kan. Wel is het zo dat het aan de mediator is partijen goed te informeren over wat mediation is en waar dat toe kan leiden. Verwachtingen managen dus, zonder daarbij uit de school te klappen over de specifieke zaak (lees: de intake met andere partij). De mythe dat mediation met name bedoeld zou zijn voor herstel van een relatie moet niet in stand worden ge- houden door mediators.

Talkshow over mediation tussen boeren en overheid

Onderwerp van het gesprek aan tafel was het voorstel om een mediator in te schakelen voor het conflict tussen boeren en overheid. Gasten aan tafel waren ondermeer Marion Lochtenberg, melkveehouder uit Baak Bart Kemp voorman van Argactie en Gerwin Peelen, journalist.
Nienke werd gevraagd naar de mogelijkheden die mediation in dit geëscaleerde conflict zou kunnen bieden, hoe zo’n proces tot stand zou kunnen komen en wat naar haar mening de aanpak zou moeten zijn. Hoe voer je zo’n gesprek?

Rondetafelgesprek Tijdschrift Conflicthantering

In het kader van het thema ‘Verenigd’ organiseerde het Tijdschrift Conflicthantering een rondetafelgesprek tussen een aantal mediator van verschillende mediationkantoren, waaronder BBKWmediation. De centrale vraag die op tafel lag: ‘Wat bepaalt het succes van de mediators die zich verenigen in een mediationkantoor?

Hoera een conflict op de werkvloer

HR rendement

Een conflict op de werkvloer wil iedere werkgever en werknemer het liefst vermijden. Best logisch ook. Maar wist u dat er vaak ook positieve kanten zitten aan een conflict?