De kunst van mediation en de mediator als kunstenaar | artikel TC

In Tijdschrift Conflicthantering (jaargang 17, 2022, nr. 5) is een artikel van Nienke Wiersma opgenomen.

Kan je het vak mediation en de bijbehorende vaardigheden zien als kunst? En kan je de mediator als beroepsbeoefenaar zien als kunstenaar?

In het artikel wordt aan de hand van een aantal losse associaties ter inspiratie bij verschillende kunstdisciplines en kunstenaars een poging gedaan om die vragen te beantwoorden.

Lees hier het hele artikel