Interview over conflicten op de werkvloer

Op plekken waar mensen samenwerken liggen conflicten op de loer. Mensen hebben namelijk altijd verschillende belangen, werkwijzen en manieren van met elkaar omgaan. Hoe ga je effectief om met conflicten op de werkvloer?
Als je op de juiste manier met conflicten weet om te gaan, dan hoeft dit niet altijd negatief te zijn. Een interview van ICM Extra met Nienke Wiersma over hoe je als individu en team beter wordt van conflicten.

Talkshow over mediation tussen boeren en overheid

Onderwerp van het gesprek aan tafel was het voorstel om een mediator in te schakelen voor het conflict tussen boeren en overheid. Gasten aan tafel waren ondermeer Marion Lochtenberg, melkveehouder uit Baak Bart Kemp voorman van Argactie en Gerwin Peelen, journalist.
Nienke werd gevraagd naar de mogelijkheden die mediation in dit geëscaleerde conflict zou kunnen bieden, hoe zo’n proces tot stand zou kunnen komen en wat naar haar mening de aanpak zou moeten zijn. Hoe voer je zo’n gesprek?

Rondetafelgesprek Tijdschrift Conflicthantering

In het kader van het thema ‘Verenigd’ organiseerde het Tijdschrift Conflicthantering een rondetafelgesprek tussen een aantal mediator van verschillende mediationkantoren, waaronder BBKWmediation. De centrale vraag die op tafel lag: ‘Wat bepaalt het succes van de mediators die zich verenigen in een mediationkantoor?

Bijdrage zakelijke mediation, NM 2020/20

Tijdschrift NL mediation kennisbank

Koper en verkoper van een bedrijf hebben een geschil over de vraag of verkoper al dan niet transparant is geweest in het verkoopproces.

Exit-mediations

VAN bij exit mediations

Notitie onderzoek exit-mediation VAN, april 2018