Werkbezoek Koning en Minister Weerwind

Op 6 december j.l. mocht Nienke Wiersma als MfN-registermediator aansluiten bij het rondetafelgesprek tijdens het werkbezoek van de Koning en Minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan het Juridisch Loket te Den Haag.

Aan het rondetafelgesprek schoven verder een sociaal raadsvrouw, een advocaat, een jurist van het Juridisch Loket, een accountmanager financiële hulpverlening van de gemeente Den Haag en de plaatsvervangend voorzitter van de vereniging van rechtswinkels aan.

Er is gesproken over de samenwerking binnen de eerste lijn en met de tweede lijn. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat rechtzoekenden de juridische hulp krijgen die nodig is? Hoe zorgen we voor verbetering van de toegang tot het recht.