Training ADR voor Beroepsopleiding Advocaten

Op 31 januari en 2 en 3 februari j.l. verzorgde Aletta Renken de training ADR (Alternative Dispute Resolution) voor de Beroepsopleiding Advocaten.
Tijdens deze interactieve training kwamen verschillende vormen van alternatieve geschillenbeslechting ter sprake zoals arbitrage, bindend advies en mediation.

Aan de hand van het delen van eigen ervaringen, het maken en bespreken van cases uit de praktijk en verschillende instructiefilms kregen de advocaten in opleiding handvatten om hun cliënten over de verschillende vormen van geschilbeslechting te adviseren.
De weg naar de gewone rechter staat altijd open, maar soms leent een conflict zich meer voor een andere vorm van geschilbeslechting.