Student-stagiair Annebelle Janssen

Begin januari is Annebelle Janssen begonnen als student-stagiair bij BBKWmediation. Annebelle zal de komende maanden met ons meelopen.

Vorig jaar haalde Annebelle haar diploma Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Omdat ze tijdens de bachelor vaak de behoefte had om in conflictsituaties ook menselijke aspecten te betrekken en verder te kijken dan alleen de juridische invalshoek, heeft ze gekozen voor de master ‘Conflicthantering, rechtspraak en mediation‘ aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Annebelle geeft aan dat ze inmiddels een passie heeft ontwikkeld voor bemiddeling: het inzetten van mediationvaardigheden en persoonlijke kwaliteiten om partijen uiteindelijk samen tot een oplossing te laten komen. Een dúúrzame oplossing voor de betrokken partijen.

Ze heeft de ambitie haar vaardigheden en kwaliteiten als aankomend mediator verder te ontwikkelen. Wij faciliteren haar de komende periode graag hierbij.
Daarnaast wil ze zich inspannen en om mediation breder bekend te maken en mensen te enthousiasmeren om voor deze manier van conflictoplossing te kiezen.