Radboud Honours Academy | Law in Action

Op 12 maart en 8 april j.l. verzorgde Nienke Wiersma de workshop ‘Onderhandelen’ voor het extra-curriculaire talentprogramma Law in Action voor de Radboud Honours Academy van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU).

Aan bod kwamen ondermeer een theoretisch kader over verschillende vormen van onderhandelen (positioneel versus principieel), het Harvard Onderhandelen, de stijlen die worden ingezet bij onderhandelen (voordelen/nadelen), wrijving en conflict in onderhandelingen en het oefenen aan de hand van casuïstiek uit de mediationpraktijk.

Het programma van het Law in Action-programma is bedoeld om de studenten de nodige vaardigheden aan te leren, zowel op vakinhoudelijk als op academisch en persoonlijk niveau. Waardevolle vaardigheden die niet alleen tijdens de studie, maar ook in de latere carrière goed van pas komen.