Openingscollege Mediation Radboud Universiteit

Op 1 februari j.l. heeft Nienke Wiersma – bij afwezigheid van prof. mr. Carla Klaassen – het openingscollege van het mastervak Mediation aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit mogen geven.

Ondermeer de vormen van alternatieve geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution | ADR) arbitrage, bindend advies en mediation kwamen voorbij.
De uitgangspunten van mediation werden nader toegelicht en er was aandacht voor conflictanalyse (Effective Dispute Resolution | EDR).