Onderwijs Aios Bedrijfsgeneeskunde Radboudumc

Op 20 juni j.l. heeft Nienke Wiersma het onderdeel ‘Mediation bij arbeidsconflicten en verzuim’ verzorgd voor de Aios Bedrijfsgeneeskunde (SGBO) van het Radboudumc.

Tijdens dit onderdeel van de opleiding doen aankomende bedrijfsartsen ondermeer kennis en vaardigheden op om in hun werk als ‘derde niet-partij’ met conflictsituaties om te kunnen gaan en het oplossen en voorkomen van conflicten te verbeteren en conflictescalatie tegen te gaan.
Ook is meer inzicht in het mediationproces geboden. Vragen die voorbijkwamen:

Welke pro- en contra-indicaties zijn er om door te verwijzen naar mediaton? 
Hoe verwijs je door naar een mediator? 
Hoe verloopt een mediation? 

Doel van de middag was dat de bedrijfsartsen beter en gemotiveerder kunnen adviseren bij conflictsituaties en zowel werkgever als werknemer beter kunnen begeleiden.