Nieuwe student-stagiair Liza Fiolet

Per 1 april is Liza Fiolet begonnen aan een stage-periode van drie maanden bij BBKWmediation.

Vorig jaar is Liza begonnen met haar master Burgerlijk Recht, specialisatie Arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vaak vond Liza dat het bij de oplossing van een geschil om veel meer zou moeten gaan dan alleen de juridische aspecten. Toen de mogelijkheid zich voordeed om het keuzevak Mediation te volgen, heeft ze deze met twee handen aangegrepen en hierdoor een nieuwe passie ontwikkeld. 

Na het volgen van de basisopleiding conflicthantering is Liza nog enthousiaster geworden over mediation: “Een perfecte manier om samen een geschil op te lossen, zonder dat één iemand altijd verliest. Partijen kunnen tevreden naar huis gaan”, aldus Liza. 
Liza geeft aan er enorm naar uit te kijken meer te weten te komen over het vakgebied en haar vaardigheden in te zetten en te ontwikkelen ter bevordering van duurzame conflictoplossing. 

De mediators van BBKWmediation zien er erg naar uit haar de komende periode te kunnen helpen een stap te zetten in haar verdere ontwikkeling!