Lid MfN commissie Regelgeving

Nienke Wiersma is lid geworden van de kwaliteitscommissie Regelgeving.

Deze commissie is door het MfN in het leven geroepen om vraagstukken en signalen betreffende regelgeving tegen het licht te houden om zodoende de regelgeving en daarmee de kwaliteit blijvend te monitoren.
De commissie fungeert als adviescommissie.