Kenniswijzer

Op deze pagina bieden wij een overzicht van interessante jurisprudentie, wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mediation en arbeidsmediation.


Schending vertrouwelijkheid door advocaat

De advocaat van de wederpartij heeft in strijd met de in mediation afgesproken geheimhouding, informatie over de inhoud van de mediation in een e-mailbericht gedeeld met de voorzieningenrechter. Dit levert een schending van de vertrouwelijk op; een mediationovereenkomst zou immers aan waarde verliezen indien advocaten naar eigen opvatting mogen bepalen of stukken uit de mediation gebruikt worden of dat zij zich uitlaten over de inhoud en/of uitkomst van de mediation. Die geheimhouding geldt tevens als een advocaat niet direct betrokken is geweest bij de mediation en (dus) ook geen geheimhouding heeft ondertekend. 

Volgens de Raad van Discipline had de advocaat in deze zaak moeten volstaan met een mededeling dat de mediation was afgerond en dat deze geen overeenstemming had opgeleverd. 

Raad van Discipline, 22-681/DH/RO
Lees meer


Subsidiëring Mediation naast rechtspraak

Mediation naast rechtspraak wordt met ingang van 1 maart 2023 gesubsidieerd. Alle betalende procespartijen hebben dan recht op een startbijdrage als ze vanuit de rechtspraak naar mediation zijn verwezen. De subsidie is € 150,- exclusief btw per betalende partij voor de eerste 2,5 uur van de mediation.
Lees meer


Geen verplichting tot opvolging advies bedrijfsarts

Een bedrijfsarts adviseert mediation tussen werkgever en werknemer. De werkgever volgt dit advies niet op. De werknemer eist vervolgens dat de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts, waaronder het starten van mediation, opvolgt. De werknemer is van mening dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een veilige werksituatie en op grond van de wet gehouden is bepaalde adviezen van de bedrijfsarts op te volgen. 

De kantonrechter oordeelt echter dat de werkgever niet verplicht wordt tot het opvolgen van de adviezen van de bedrijfsarts voor zover die het volgen van een mediationtraject inhouden. De kantonrechter benadrukt de vrijwillige bereidheid van deelnemers aan mediation. 

Rechtbank Rotterdam, 29 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11600
Lees meer


Vertrouwelijkheid van mediation, een uitspraak

Deze zaak geeft het spanningsveld weer tussen de vertrouwelijkheid van een mediation en openheid willen geven bij de rechter.
In deze zaak is sprake van een conflict tussen werkgever en werknemer. Er is een mediation gestart, deze is echter zonder overeenstemming afgesloten. Vervolgens is er een rechterlijke procedure gestart waarbij de werkgever e-mailberichten die tijdens de mediation verstuurd zijn vrij wilde geven.

De kantonrechter oordeelt dat deze berichten in het kader van de geheimhouding niet vrijgegeven mogen worden. In deze zaak wordt het belang van vertrouwelijkheid van een mediation benadrukt zodat partijen tijdens een mediation álles aan de orde kunnen stellen zonder dat dit in rechte tot enig ander nadeel leidt. 

Rechtbank Den Haag, 27 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6669
Lees meer