Kenniswijzer

Op deze pagina vindt u interessante jurisprudentie en wet- en regelgeving die wij voor u verzameld hebben.


Subsidiëring Mediation naast rechtspraak

Mediation naast rechtspraak wordt met ingang van 1 maart 2023 gesubsidieerd. Alle betalende procespartijen hebben dan recht op een startbijdrage als ze vanuit de rechtspraak naar mediation zijn verwezen. De subsidie is € 150,- exclusief btw per betalende partij voor de eerste 2,5 uur van de mediation.

Lees meer


Vertrouwelijkheid van mediation, een uitspraak

In deze zaak is sprake van een conflict tussen werkgever en werknemer. Er heeft mediation plaatsgevonden, er werd geen overeenstemming bereikt. Er is vervolgens een rechterlijke procedure gestart waarbij de werkgever e-mailberichten die tijdens de mediation verstuurd zijn vrij wilde geven. De kantonrechter oordeelt dat deze berichten niet vrijgegeven mogen worden in het kader van de geheimhouding. De kantonrechter benadrukt het belang van vertrouwelijkheid zodat partijen tijdens een mediation álles aan de orde kunnen stellen zonder dat dit in rechte tot enig nadeel leidt.
Deze zaak geeft het spanningsveld weer tussen openheid willen geven bij de rechter en de vertrouwelijkheid van een mediation.

Lees meer