Dirk-Jan Bender ere-lid VAN

Op 17 mei heeft de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN) op voordracht van het bestuur besloten om Dirk-Jan Bender tot ere-lid te benoemen.

Dirk-Jan is een van de initiatiefnemers en oprichters van de VAN, de beroepsvereniging van arbeidsmediators in Nederland.

De VAN poogt meer helderheid te verschaffen in het diffuse werkveld van mediators en biedt een podium aan gespecialiseerde arbeidsmediators. De VAN beoogt een kwaliteitskeurmerk te zijn voor gespecialiseerde arbeidsmediators, voortbordurend op de kwaliteit die aan een MfN-registermediator wordt gesteld. De VAN bevordert door middel van ledenbijeenkomsten en activiteiten de kwaliteit van de bij haar aangesloten mediators op het gebied van conflicten in arbeidsverhoudingen en samenwerking in brede zin.

De benoeming werd hem via een live-stream bekendgemaakt tijdens het kantooruitje van BBKWmediation op Ameland.