Diensten

Zakelijke mediation

Door hun jarenlange ervaring begrijpen de partners van BBKWmediation hoe conflicten ontstaan, in stand blijven en hoe deze doorbroken en opgelost kunnen worden.

Zij creëren een veilig en vertrouwelijk onderhandelingsklimaat als basis voor bestendige en innovatieve oplossingen.


Arbeidsmediation

Mediation past in de huidige, snel veranderende en steeds meer horizontaal functionerende samenleving.

Bij arbeidsconflicten is het vaak de wens om de relatie en het vertrouwen te herstellen, werkbare afspraken te maken óf om de samenwerking juist op een voor iedereen respectvolle manier te beëindigen.


Procesbegeleiding

Begeleiding van partijen ter voorkoming van geschillen, bijvoorbeeld bij het maken van de samenwerkingsafspraken of in de aanloop naar besluitvorming.


Onafhankelijk voorzitterschap

Als onafhankelijk voorzitter ondersteunen en begeleiden de mediators van BBKW-mediation bij onderhandelingen in zakelijke kwesties, met als uitgangspunten: vertrouwelijkheid, geheimhouding en vrijwilligheid.


BBKW Academy

De BBKW Academy organiseert activiteiten voor bijvoorbeeld advocaten, juridisch adviseurs, bedrijfsartsen, fiscalisten, HR-professionals en leidinggevenden.


Quick Conflict Scan©

De QuickConflictScan© kan worden ingezet bij teamontwikkeling, bij mediations, bij fusies en overnames en kan tevens als benchmark dienen.