Deelname subsidieregeling mediators Mijnbouwschade

Na inhoudelijke beoordeling door de Raad voor Rechtsbijstand zijn Caroline Kloppers en Nienke Wiersma ingeschreven bij de subsidieregeling mediator Mijnbouwschade Groningen.

Vanaf 1 juli 2023 kan de eigenaar van een gebouw die te maken heeft met schade of versterking als gevolg van aardgaswinning en gasopslag via de Raad voor Rechtsbijstand adequate en kosteloze rechtsbijstand en mediation krijgen. Dit is geregeld in de Subsidieregeling rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijke wet Groningen.

Bent u een eigenaar van een gebouw en gedupeerde van mijnbouwschade in Groningen? Op rechtsbijstand.nl/mijnbouwschade vindt u meer informatie.