Deelname Pitch&Poster VU Amsterdam

Op 3 juni j.l. heeft Roos Louwen, mediator in opleiding bij BBKWmediation, deelgenomen aan de Pitch&Poster bijeenkomst aan de VU in Amsterdam.

Het doel van de pitch is om interessant onderzoek te ‘ontsluiten’ voor de praktijk en innovatie te stimuleren. De bijeenkomst was er tevens op gericht om beoefenaars van het mediationvak in contact te brengen met wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor hun beroepsuitoefening en om onderzoekers gelegenheid te geven hun onderzoek te presenteren aan professionals die in de praktijk van alledag met conflicten te maken hebben.

De achtergrond van het onderzoek van Roos Louwen
In Nederland zijn er bij de verschillende rechtbanken en gerechtshoven initiatieven om mediation als alternatief in te zetten en tevens als versneller onder de aandacht te brengen. De verschillende initiatieven kennen zowel overeenkomsten als verschillen. Het succes van deze initiatieven varieert zowel per gerecht als per rechtsgebied.

Wat houdt het onderzoek in?
Het onderzoek zal erop gericht zijn om in samenwerking met de Expertgroep Maatwerk en Mediation van de Raad voor de Rechtspraak data te verzamelen en te analyseren om inzicht te krijgen in de wijze waarop mediation in insolventiezaken per gerecht wordt ingezet. Wat werkt goed en wat werkt minder? Zijn er indicatoren die een succesvolle doorverwijzing naar mediation voorspellen en welke impact heeft dit op de doorlooptijden van faillissementen? Dit inzicht kan bijdragen aan het bereiken van eenduidigheid en uniformiteit bij het doorverwijzen naar mediation binnen de rechtspraak. Ook wordt deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting nader onder de aandacht gebracht van advocaten en curatoren. Het verzamelen van nadere data zal worden nagestreefd door middel van een landelijke pilot waarbij de keuze voor mediation in faillissementen vanuit de verscheidene rechtbanken en Recofa zal worden gestimuleerd.