De kracht van mediation via de digitale weg

Ik sprak er al wel eens vaker over met collega mediators. Zou mediation ook digitaal kunnen? In een tijdperk waarin alle informatie, spullen en ondersteuning die je maar nodig hebt een paar muisklikken van je verwijderd zijn, is dat toch ook wel een optie? Online mediation waarbij iedereen elkaar kan zien en horen en het proces van mediation niet wordt aangetast. 

Ik geef toe dat ik zelf behoorde tot de sceptici. Een van de krachten van mediation is  het persoonlijk contact. Dat je met de persoon waarmee je van mening verschilt en niet meer goed kunt communiceren in contact wordt gebracht. Dat je wordt aangezet om je voor elkaars verhaal en beleving open te stellen.  Elkaar eens goed in de ogen te kijken en in een vertrouwelijke setting uit te spreken wat je op je hart hebt. Terwijl de ander goed naar je luistert. En daarna luister jij eens goed naar die ander. Om uiteindelijk samen de weg van opties te bewandelen op zoek naar een oplossing in ieders belang. En als mediator begeleid ik dat proces door goed te kijken naar wat er gebeurt, te luisteren naar wat wordt gezegd en daar goede vragen over te stellen zodat jullie andere conclusies durven te trekken dan je eerder deed. Digitale communicatie is ook communicatie, maar toch anders. 

Maar nu is het Coronacisis. We mogen elkaar even niet opzoeken. Alleen op een gepaste afstand van 1,5 meter. En met niet teveel personen in de ruimte. Vooral geen handen schudden. Dat maakt het voeren van een mediation gesprek nu best lastig. Want in plaats van dichterbij elkaar komen wordt er bij voorbaat letterlijk een afstand gecreëerd. 

En juist nu in crisistijd ontstaat er meer geruzie. Ruzie tussen werkgevers en werknemers over het wel of niet thuiswerken, het wel of niet moeten opnemen van vakantiedagen of het wel of niet moeten accepteren van ander soort werk. Zakelijke conflicten tussen bedrijven. Omdat diensten abrupt worden beëindigd en facturen niet meer worden betaald. En al die partijen moeten straks weer met elkaar verder. Omdat er ook een tijd komt na de Coronacrisis en we dan weer met elkaar willen werken en zaken doen. Het belang van conflictbemiddeling lijkt groter dan ooit.

En dus ga ik ervoor: online mediation. En warempel, het blijkt te kunnen! Er zijn veel aanbieders van online video software waarmee je samen deelneemt aan een beeldgesprek. Je hebt niet veel nodig. Een laptop of smartphone met een camera en luidspreker. Niemand hoeft te reizen en iedereen zit in zijn eigen vertrouwde omgeving. Dat levert meteen al minder spanning op. Het mooiste vind ik eigenlijk dat een videogesprek juist extra inzet vereist van alle deelnemers. Goed opletten wat er gezegd wordt, goed kijken hoe de ander reageert op wat jij zegt. Vragen stellen als je het even niet kon verstaan of hebt begrepen. En als partijen elkaar niet laten uitpraten kun je als mediator zelfs even ingrijpen door ze op ‘mute’ te zetten….

Natuurlijk let je als mediator wel op de nodige waarborgen. Het tekenen van de mediationovereenkomst, de vertrouwelijke setting. Maar waar een wil is blijkt altijd een weg. Dat is de kracht van mediation en misschien wel de onderschatte kracht van online mediation!