Cursus Mediation Gelderse Balie

Op 7 juli 2022 heeft Nienke Wiersma voor de Stichting Permanente Opleiding van de Gelderse Balie een cursus Mediation verzorgd in Dudok te Arnhem.
 
De deelnemers werden meegenomen in het mediationproces. Hoe verloopt zo’n mediationproces? Wat zijn en de pro- en contra indicaties bij een eventuele doorverwijzing? Hoe komt je tot een concrete start als mediation een serieuze optie is? Hoe werkt de verwijzing vanuit de rechtspraak (rechtbank, gerechtshof, ondernemingskamer) en is mediation nog wel zinvol als er al geprocedeerd wordt?

Daarnaast werd uitgebreid worden stilgestaan bij de rol van de advocaat in mediation. Wat is de rol van de advocaat in de verschillende fases van een mediation: voorafgaand aan, tijdens en in het kader van de afronding van de mediation.

Er werd afgesloten met de do’s en don’ts van Harvard Onderhandelen, een wezenlijk aspect van mediation en daarnaast ook zinvol in de reguliere onderhandelingspraktijk.

Voorbeelden uit de eigen praktijk van zakelijk mediator illustreerden hoe een en ander in de praktijk verloopt en onderlinge ervaringen werden uitgewisseld.