College De rol van de advocaat in mediation Radboud Universiteit

Op 14 april 2022 heeft Caroline Kloppers een college gegeven over ‘De rol van de advocaat bij mediation’ voor het mastervak Mediation van de Juridische Faculteit van de Radboud Universiteit.

Tijdens dit college ging Caroline in op de belangrijke rol die advocaten als partijadviseurs bij een mediation hebben. Een rol vanaf het begin in de voorfase bij de vraag of mediation in een bepaalde concrete casus wel een passende oplossingsroute is? Bij de vraag of er er misschien contra-indicaties zijn? En ook bij de vraag – wanneer wordt gekozen voor mediation – hoe te komen tot de keuze voor een passende mediator?

Een aantal van de onderwerpen die voorbij kwamen:
Wat is de meerwaarde van een gekwalificeerde MfN-registermediator?
Hoe bereid je je cliënt voor op een mediation?
Kun je de cliënt helpen omdenken van standpunten naar belangen?
En hoe kun je als advocaat een wezenlijke bijdrage leveren tijdens een mediationproces, ook wanneer je als advocaat (nog) niet zelf aan de mediationtafel zit.
Moeten afspraken worden vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst? En zo ja, wie stelt de vaststellingsovereenkomst op en wie toets de inhoud? Ook daar ligt een belangrijke rol voor advocaten.

Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden werd duidelijk dat de rol van de advocaat van wezenlijk belang is voor een goed verloop van een mediationtraject.