College Conflictanalyse en Mediation Radboud Universiteit Nijmegen

Op 10 februari j.l. heeft Nienke Wiersma het college ‘Conflictanalyse en Mediation’ voor het mastervak Mediation aan de Juridische Faculteit van de Radboud Universiteit gegeven.

Een kleine zeventig masterstudenten hoorden waarom een grondige analyse van de kwestie nodig is om precies te weten wát er moet worden opgelost. Pas daarna kan de vraag beantwoord worden hoe deze kwestie op de beste manier opgelost kan worden. Dat kan een juridische procedure zijn, dat kan arbitrage of bindend advies zijn, dat kan mediation zijn.  

De zoektocht naar de beste manier om de kwestie op te lossen wordt wel Effective Dispute Resolution (EDR) genoemd.

De studenten kregen ook meer inzicht in het mediationproces zelf.