Bijdrage beroepsopleiding Orde van Advocaten

Caroline Kloppers en Aletta Renken hebben in de afgelopen week weer een bijdrage geleverd aan de opleiding van advocaten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ze zijn als docent betrokken bij het vak ADR (Alternative Dispute Resolution).

Dit vak laat jonge advocaten op een interactieve manier kennismaken met mediation, bindend advies en arbitrage. Caroline en Aletta dragen vanuit hun ervaring en expertise bij aan kennisvergroting bij de aankomende advocaten. Daarnaast geven ze ook inzicht in de mogelijkheden die alternatieve manieren van geschiloplossing, zoals mediation, kunnen bieden in diverse – ook zakelijke – geschillen.