Bijdrage beroepsopleiding advocaten

Caroline Kloppers en Aletta Renken hebben in de afgelopen maanden wederom een bijdrage geleverd aan de opleiding van advocaten van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Ze hebben als docent voor het vak ADR (Alternative Dispute Resolution) verteld over de mogelijkheden en kansen die ADR in zijn algemeenheid – en mediation in het bijzonder – kan bieden.
De diverse voorbeelden uit de praktijk maken voor jonge advocaten zichtbaar wanneer mediation een zinvol alternatief is, wat mediation cliënten kan bieden en welke rol de advocaat in een mediationtraject heeft en houdt.