Bijdrage Aios Bedrijfsgeneeskunde RadboudUmc

Op 10 oktober j.l. heeft Nienke Wiersma het onderdeel ‘Mediation en Conflictvaardigheid’ verzorgd voor de Aios Bedrijfsgeneeskunde (SGBO) van het Radboudumc.

Een workshop waarbij aankomende bedrijfsartsen ondermeer kennis en vaardigheden opdoen om in hun werk als ‘derde niet-partij’ met conflictsituaties om te kunnen gaan.
Daarnaast is de workshop ook bedoeld om het oplossen en voorkomen van conflicten te verbeteren en conflictescalatie tegen te gaan. Hierdoor kunnen de bedrijfsartsen beter en gemotiveerder adviseren bij conflictsituaties en zowel werkgever als werknemer beter begeleiden. 
Welke pro- en contra-indicaties zijn er om door te verwijzen naar mediaton?
Hoe verwijs je door naar een mediator? 
Hoe verloopt een mediation?
Ook deze vragen komen voorbij in de workshop.