Benoeming lid Examencommissie MfN

Mark Veermans is als lid toegetreden tot de Examencommissie van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

De onafhankelijke Examencommissie houdt toezicht op het Examenbureau Intop dat in opdracht van de MfN de examens afneemt ten behoeve van toetreding tot het MfN register. Het behalen van het theorie-examen en het assessment geldt als toetredingseis voor het MfN-register.

Examenbureau Intop is ISO 9001 gecertificeerd, is lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) en is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Daarnaast heeft Examenbureau Intop een CRKBO erkenning.

De commissie bestaat uit acht personen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Drie leden zijn afkomstig uit de erkende opleidingsinstituten en daarnaast nemen twee onafhankelijke leden deel aan de commissie. Ook de directeur van de MfN en de manager Examens van Intop Mediationtoets zijn lid van de Examencommissie. Intop Mediationtoets voert tevens het secretariaat van de Examencommissie.