Bijdrage arbeidsmediation Nienke Wiersma

De kwestie in deze arbeidsmediation speelde vanaf 2014 en duurde al zes jaar. Partijen waren inmiddels toe aan de vierde gerechtelijke instantie. 
Het betrof vijf oud-werknemers die allen jarenlange dienstbetrekkingen hadden gehad bij werkgever. 

Werkgever en vijf oud-werknemers procedeerden over de vraag of werkgever de ontslagvergoedingen van de oud-werknemers mocht maximeren conform het sociaal plan dat van toepassing was op het ontslag of dat een dergelijke maximering in strijd was met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBL).
Vervolgens werd er na één gezamenlijk gesprek (of na een mediation van acht uur) een oplossing voor dit conflict bereikt.
Hoe ging dit in zijn werk? Welke belangen speelden een rol? Lees meer

In het laatste nummer van het tijdschrift Nederlandse Mediation (NM) van Wolters Kluwer is een nieuwe bijdrage van Nienke Wiersma (NM 2020-36) opgenomen.