Artikel Academische Pitch Roos Louwen

In het laatste nummer van het Tijdschrift Conflicthantering (TC 2022 nr. 3) is een artikel opgenomen over de academische pitch op het gebied van mediation van 2022.

De pitch van Roos Louwen ging over De impact van mediation op de doorlooptijd van faillissementen

In Nederland is er al twintig jaar sprake van mediation naast rechtspraak. Bij de verschillende rechtbanken en gerechtshoven zijn er initiatieven om mediation in te zetten als een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. In toenemende mate is er aandacht voor de maatschappelijke behoefte om de doorlooptijden van rechtszaken te verkorten. Mediation kan daarbij helpen en ervoor zorgen dat procespartijen sneller tot een oplossing voor hun geschil komen dan wanneer de uitspraak in een rechtszaak wordt afgewacht. De verschil- lende initiatieven kennen zowel overeenkomsten als verschil- len. Er is geen landelijke werkwijze en de mate van succes lijkt sterk afhankelijk van het enthousiasme van individuele medewerkers binnen een gerecht. Het succes van deze initiatieven varieert dan ook zowel per gerecht als per rechtsgebied.

Roos Louwen is de initiatiefnemer van het onderzoek, en oprichter van de projectgroep die het gaat uitvoeren. In samenwerking met de Expertgroep Maatwerk en Mediation van de Raad voor de rechtspraak zal data worden verzameld en geanalyseerd om inzicht te krijgen in de wijze waarop mediation in insolventiezaken per gerecht wordt ingezet. Wat werkt goed en wat werkt minder? Zijn er indicatoren die een succesvolle doorverwijzing naar mediation voorspellen en welke impact heeft dit op de doorlooptijden van faillissementen? Dit inzicht kan bijdragen aan het bereiken van eenduidigheid en uniformiteit bij het doorverwijzen naar mediation binnen de rechtspraak. Ook wordt deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting nader onder de aandacht gebracht van advocaten en curatoren. Het verzamelen van nadere data zal worden nagestreefd door middel van een landelijke pilot waarbij de keuze voor mediation in faillisse- menten zal worden gestimuleerd vanuit de verscheidene rechtbanken en Recofa, het landelijk overlegorgaan van rechters-commissaris in faillissementen en surseances van betaling.

Lees hier het hele artikel