Voor wie

Mediation is geschikt voor mensen die een conflict met een ander (of anderen) hebben en die dit conflict graag uit de wereld willen helpen zonder verzeild te raken in langdurige, kostbare en beschadigende (juridische) procedures.
Mediation kan ook worden ingezet in lopende (juridische) procedures en vindt ook regelmatig plaats na doorverwijzing van de rechter.

Voorwaarde voor mediation is dat de deelnemers bereid zijn om er gezamenlijk uit te komen en zich daarvoor willen inzetten.

Wanneer?

De mediators van BBKWmediation worden ingezet bij conflicten op het zakelijke en publieke vlak.
Zakelijke conflicten kunnen bijvoorbeeld bestaan tussen collega’s, medewerkers en leidinggevenden, tussen en binnen verschillende gremia (bestuur, OR, raad van toezicht, raad van commissarissen etc.), in maatschappen, vennootschappen, joint ventures, tussen organisaties, klanten en leveranciers, met de (semi)overheid.
De onenigheid kan gaan over inhoudelijke kwesties, maar ook over hoe men met elkaar omgaat.

BBKWmediation wordt veel ingezet bij conflicten:

 • op de werkvloer
 • tussen zakelijke partners en aandeelhouders
 • tussen afnemers en leveranciers
 • binnen zorginstellingen en onderwijsorganisaties
 • met directies, bestuurders, besturen, raden van toezicht, raden van commissarissen
 • binnen of met ondernemingsraden
 • tussen franchisegevers en -nemers
 • met de (semi) overheid
 • binnen verenigingen
 • binnen een teamverband
 • binnen familiebedrijven

In al dit soort zaken is het vaak de wens om de relatie en het vertrouwen te herstellen, werkbare afspraken te maken over een voortzetting van de samenwerking óf om de samenwerking juist op een voor iedereen respectvolle manier te beëindigen.

Neem contact op