Evaluatieformulier mediation

    Algemeen


    Over het mediationproces    Over de mediator


    Tot slot    NB. bijvoorbeeld: toelichting op uw evaluatie of tips/suggesties voor uw mediator omtrent wat tijdens de mediation anders/beter had gekund.