mr. Silke Croes

Silke Croes is vanaf 1990 als jurist werkzaam. Op het moment dat mediation in 2004 in het bestuursrecht haar intrede deed is zij hierbij betrokken geraakt en enthousiast geworden over deze manier van conflictbemiddeling. Dit heeft ertoe geleid dat Silke sindsdien naast andere werkzaamheden ook als MfN-registermediator actief is. Zij heeft ruime ervaring in bemiddelingen in onder meer arbeids- en samenwerkingsconflicten, zakelijke geschillen en in conflicten tussen overheid en burger.

Verder is Silke gespecialiseerd in bemiddelingen in de grensstreek. Door haar tweetalige opvoeding is haar beheersing van de Duitse taal in woord en geschrift uitstekend en kan zij in gesprekken moeiteloos schakelen tussen de Duitse en de Nederlandse taal. Inmiddels heeft zij diverse mediations in de Duitse taal met succes afgerond. 

Haar kracht zit in haar betrokkenheid en rust die zij uitstraalt. Zij kan goed luisteren en analyseren, heeft een oplossingsgerichte aanpak en is praktisch ingesteld. Zij helpt partijen te achterhalen wat voor hen belangrijk is en waarom. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en kan een oplossing worden gevonden die voor alle partijen goed en bestendig is. Men kan weer verder. Als een dergelijk resultaat wordt bereikt geeft dat iedere keer weer veel energie en voldoening, niet alleen voor partijen maar ook voor de mediator!

Silke studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is na haar werkzaamheden bij een uitvoeringsinstelling vanaf 2009 werkzaam bij een rechterlijke instantie (Centrale Raad van Beroep). Sinds 2005 is zij als MfN-registermediator werkzaam. 

Linkedin
Loopbaan
2018 – hedenMfN-registermediator bij BBKWmediation
2013 – hedenRechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Oost-Brabant
2009 – hedenJurist bij Centrale Raad van Beroep, vanaf 2018 als sr. gerechtsauditeur tevens werkzaam als opleider van juridisch medewerkers tot gerechtsauditeur
2008-2018MfN-registermediator bij Mediation Plus
1990-2009Zittingsjurist bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Uwv), vanaf 2005 ook als mediator werkzaam
1990Jurist bij Advokatenkollektief Nijmegen
Opleiding
2008Diverse verdiepingstrainingen, o.a. ten behoeve van certificering als mediator
2004Opleiding tot NMI-mediator bij Merlijn Groep
1989Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Nevenfuncties, lidmaatschappen en projecten
Nevenfuncties
2021Docent Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
2015 – hedenBemiddelaar bij Buurtbemiddeling Nijmegen
2010 – 2020Voorzitter College van Beroep voor de Examens en voorzitter klachtencommissie ongewenst gedrag bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
2004 – 2020Voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente Beuningen
2003 – 2010Plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente Malden
1989 – 1990Juridisch adviseur bij rechtswinkel Nijmegen
Lidmaatschappen
Nederlandse Mediators vereniging (NMv)