mr. Silke Croes

Silke Croes (1962) is als jurist werkzaam bij de Centrale Raad van Beroep. Zij is op het moment dat mediation binnen het bestuursrecht zijn intrede deed hierbij betrokken geraakt. Enthousiast geworden over deze manier van conflictbemiddeling is zij als mediator toegetreden tot de interne pool van mediators van -haar voormalige werkgever- Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) waar zij ruime ervaring heeft opgedaan. Ook heeft zij aan verschillende werkgroepen en overlegsituaties met overheden en rechterlijke macht deelgenomen.

Door haar betrokkenheid en rust die zij uitstraalt weet zij een klimaat te scheppen waarin ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten, met als doel het vinden van de meest bevredigende oplossing van de problematiek.

Loopbaan
Vanaf 2009 Centrale Raad van Beroep. Gerechtsauditeur. Ondersteuning van rechters en begeleiding van juridisch medewerkers.
Vanaf 2005 Mediator (MfN Geregistreerd, vanaf 2008 MfN Gecertificeerd en vanaf 2012 MfN Registermediator)
2004-2008 Deelname als UWV-partij aan mediations bij rechtbank Arnhem en Groningen.
1990-2009 Gestart als zittingsjurist bij UWV, later senior jurist.
1990 Juridisch medewerker bij het Advokatenkollektief, Graafseweg 54 te Nijmegen.
1989-1990 Op vrijwillige basis werkzaam bij een rechtswinkel in Nijmegen.
Opleiding
Diverse verdiepingstrainingen, o.a. ten behoeve van certificering als mediator.
Opleiding tot NMI-mediator bij opleidingsinstituut Merlijngroep te Nuland.
Studie Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
VWO.
Nevenfuncties, lidmaatschappen en projecten
Lid NMv.
Voorzitter commissie bezwaarschriften gemeente Beuningen.
Voorzitter College van Beroep voor de Examens bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten en voorzitter klachtencommissie aldaar.

mr. Silke Croes

MfN-registermediator

T 026 73 70 066

06 447 84 240

croes@bbkwmediation.nl