mr. Aletta Renken

NL / EN

Aletta Renken is een ervaren mediator met een juridische achtergrond. Ze helpt de partijen graag bij het vinden van een zelfgekozen en blijvende oplossing voor hun conflictVanuit haar onafhankelijke rol en expertise begeleidt ze de partijen om hun kant van het verhaal toe te lichten en hun wensen, zorgen en behoeften tot hun recht te laten komen. Ze luistert goed, vraagt door over zaken die onder de oppervlakte liggen en heeft oog voor de onderlinge communicatie en persoonlijke belangen van de partijen. Met respect, relativeringsvermogen, rust en gevoel voor humor biedt Aletta een veilige omgeving waarin de partijen tot nieuwe inzichten kunnen komen en goede afwegingen kunnen maken. Dit helpt ze om zich te richten op de toekomst en open te staan voor mogelijke oplossingen.

Haar specialismen zijn conflictbemiddeling op het gebied van samenwerking binnen ondernemingen (aandeelhouders, bestuurders, maatschappen, vennootschappen onder firma), commerciële overeenkomsten, IT, financiering en zekerheden, verzekeringen, insolventie en arbeidsconflicten. 

Aletta studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (1989). Daarna heeft ze afwisselend gewerkt als advocaat, bedrijfsjurist en als rechter-plaatsvervanger. Sinds 2009 werkt ze als mediator. Ze is MfN-registermediator en geaccrediteerd business mediator bij het Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR, United Kingdom). Aletta wordt als rechtbank-mediator ingezet door de rechtbanken Amsterdam, Gelderland, Midden-Nederland, Rotterdam en de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Zij is bestuurlid van de Vereniging Corporate & Commercial Mediation (Platform Business Mediation). Tevens is zij docent ADR (Alternative Dispute Resolution) en Mediationvaardigheden bij de Beroepsopleiding Advocaten. Daarnaast begeleidt Aletta intervisiebijeenkomsten van mediators en advocaten en is ze lid van de tuchtcommissie van de Koninklijk Nederlandse Hockey Bond (KNHB). 

Loopbaan

2020-heden

MfN-registermediator en CEDR Accredited Mediator bij BBKWmediation 

Tevens mediator bij de doorverwijzingsvoorziening van de rechtbanken Amsterdam, Gelderland, Midden-Nederland, Rotterdam en de Ondernemingskamer (Gerechtshof Amsterdam)

2019-heden

Docent/trainer ADR en Mediationvaardigheden bij de Beroepsopleiding Advocaten

2009-2019

MfN-registermediator en CEDR Accredited Mediator bij AR Mediation

2007-2009

Advocate bij Amelink Advocaten, advies- en procespraktijk op gebied van ondernemings-, IT-, algemeen verbintenissen- en faillissementsrecht

2005-2006

Bedrijfsjuriste bij Trans Link Systems B.V. (invoering OV-chipkaart): ondernemings- en verbintenissenrecht

2003-2004 Rechter - plaatsvervanger in de rechtbank Zwolle – Lelystad in de civiele en meervoudige strafkamer
2000-2002 Interim juriste: adviseren over financieringscontracten, hypotheek- en pand-, algemeen verbintenissen-, IT-recht en e-commerce bij verschillende bedrijven
1995-1999 Juriste bij de ING Bank N.V.: adviseren over financieringscontracten (syndicated loans, ship financing) en juridisch ondersteunen van de afdeling Intensief Beheer en het landelijk kantorennet op het gebied van ondernemings-, verbintenissen- en faillissementsrecht, m.n. vanuit IT-hoek
1995 Projectleidster Juridische Zaken bij LIBERTEL (thans Vodafone) in verband met de opbouw van het tweede mobiele netwerk in Nederland (gedetacheerd via ING)
1989-1995 Advocate bij Mrs Dommerholt en Van Dijk te Zwolle, algemene advies- en procespraktijk
Opleiding
2018 Opleiding gespreksleider intervisie voor professionals
2017-2018 SSR RIO-opleiding
2015 Mediator skills training for effective mediation of commercial disputes at the Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR, United Kingdom)

2013

Specialisatie-opleiding tot arbeidsmediator
2011-2012

Postdoctorale VIRA/Grotius Specialisatieopleiding Informaticarecht

2008-2009 Postdoctorale opleiding tot ADR-Specialist/Legal Mediator bij het ADR Instituut te Amsterdam
1996-1997 Postdoctorale opleiding Financiering en Zekerheden aan de Grotius Academie
1994 European Young Lawyers Course te Edinburgh
1983-1989 Studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen 
Nevenfuncties

2021-heden

Bestuurslid van het Platform Business Mediation

2018-heden

Lid van de tuchtcommissie van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB)

2016 Secretaris van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) 
2016 Bestuurslid van de Stichting Insolventie Mediation (SIM) 

2014-2017

Voorzitter van de tuchtcommissie van de Gooische Hockey Club

2014-2015 Jurist en mediator bij de rechtswinkel te Laren
2010-2011 Bestuurslid Vereniging Mediators Noord-Holland

Lidmaatschappen

Vereniging Corporate & Commercial Mediation (Platform Business Mediation)

Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)

Blog

ICT geschil opgelost in mediation

Een relatie tussen een leverancier en afnemer van ICT-diensten gaat lange tijd goed. Je kunt spreken van een langdurige zakenrelatie. Op enig moment komt er een kink in de kabel.

Partijen hebben contractuele afspraken gemaakt over wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, wat de verplichtingen naar elkaar zijn en ze gaan aan de slag. De afnemer is na enige tijd niet (meer) tevreden over hetgeen de leverancier presteert, de leverancier verweert zich met de stelling dat alles conform afspraak is uitgevoerd. Een zakelijk conflict is ontstaan. Het escaleert vervolgens als de partijen, na raadpleging van hun advocaat, beslag gaan leggen en gaan procederen om hun gelijk te halen.

Voer voor juristen

In een dergelijke kwestie is in hoger beroep onlangs een tussen arrest gewezen (Hof Arnhem Leeuwarden: ECLI:NL:GHARL:2014:2714). Daarbij ging het om een reclamebureau dat voor een onderneming webwinkels heeft ontwikkeld en de online-marketing via Google Adwords heeft verzorgd. De ondernemer weigerde op enig moment de facturen van het reclamebureau te betalen omdat hij meende dat het reclamebureau ondeugdelijke prestaties leverde.

De uitspraak is voer voor juristen. Het gaat over toerekenbare tekortkoming, opschortingsrechten, ingebrekestelling, verzuim en ontbinding. Het Hof komt op sommige punten tot andere oordelen dan de rechtbank, ook dat is interessant om te lezen. Maar wat brengt het de partijen? Dat begint nu langzaam duidelijk te worden. Er zal een winnaar zijn en een verliezer. Of de webshops inmiddels functioneren is onduidelijk. De partijen procederen in hoger beroep al minimaal anderhalf jaar en het einde is nog niet in zicht. De hoogte van de proceskosten daarmee ook niet. Een derde, in dit geval de rechter in twee instanties, heeft de knoop doorgehakt op basis van voornamelijk juridische stellingen. Het is afhankelijk van de uitleg van de geschetste feiten en omstandigheden en uitleg van de wet wat er uiteindelijk uitrolt als beslissing. Dat blijkt nogal ongewis te zijn, partijen hebben er geen invloed meer op. Ondertussen is de zakelijke relatie kapot en staan beide partijen er gekleurd op met publicatie van de uitspraak.

Win-win in mediation

Een soortgelijk kwestie heb ik onlangs in zakelijke mediation tot een oplossing mogen begeleiden. De betrokkenen besloten eerst via zakelijke mediation in alle vertrouwelijkheid te proberen zelf  tot een oplossing te komen alvorens te gaan procederen. Aanvankelijk vlogen de verwijten over tafel  en was er groot wantrouwen over en weer. Stellingen werden ingenomen en er werd “gedreigd” met procederen. Toch bleek er ook bereidheid om naar elkaar te luisteren en werd er begrip gevraagd en gekregen voor elkaars positie. De betreffende ondernemer (afnemer van ICT- diensten) bleek best bereid een substantieel bedrag te betalen, maar zat met zijn handen in het haar omdat de website en bepaalde software niet werkten zoals hij had verwacht. Hij voelde zich afhankelijk van de leverancier. Deze bleek bereid om aanvullende diensten te leveren zodat de website en software wel aan de verwachtingen van de ondernemer zouden voldoen. De leverancier was ook bereid financieel water bij de wijn te doen, voor hem was van belang dat de relatie met de ondernemer in stand zou blijven. Ook behoud van goede reputatie bleek van groot belang. Verder hebben ze afspraken gemaakt hoe ze duidelijker konden communiceren tijdens het verrichten en afleveren van de werkzaamheden en hoe conflictescalatie in de toekomst kan worden voorkomen.

De partijen kwamen na vier gesprekken van gemiddeld twee en half uur binnen drie maanden tot een zelfgekozen, creatieve oplossing. De kosten van mediation werden gedeeld. Geen verliezers, alleen winnaars.

17 april 2014

mr. Aletta Renken

MfN-registermediator | CEDR accredited

026 73 70 066

06 18 945 960

renken@bbkwmediation.nl