Workshop Landelijk Arbo Congres

Op 2 juni 2016 geeft Nienke Wiersma tijdens het Landelijk Arbo Congres 2016 in conferentiecentrum Woudschoten een workshop met de titel 'Mens-vererger-het niet’, over conflicthantering en verzuimmanagement.

In deze workshop krijgt u meer kennis en vaardigheden en kennis om als derde niet-partij met deze situaties om te kunnen gaan. Hoe kunt u het oplossen en voorkomen van conflicten verbeteren, conflictescalatie tegengaan en daardoor verzuim te voorkomen en terug te dringen?
Ook leert u de mate van escalatie te herkennen waarin het raadzaam is een externe mediator in te schakelen. Hoe gaat dat in z’n werk? En hoe ga je om met het advies van de bedrijfsarts om mediation in te zetten? Wat kan (pre)mediation voor de medewerker en voor de organisatie opleveren? En welke mogelijkheden zijn er om de kosten van mediation vergoed te krijgen door de (verzuim)verzekeraar. Wat kunnen de gevolgen zijn voor medewerker en organisatie als conflicten niet tijdig of passend worden opgelost? 

Voor meer informatie: www.arbocongres.nl

Terug naar overzicht