Rondetafelbijeenkomst Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Op 15 januari j.l. heeft Nienke Wiersma deelgenomen aan een rondetafelgesprek in het Paleis van Jusititie te Amsterdam. 

Tijdens dit gesprek hebben drie raadsheren van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en een zestal mediators van gedachten gewisseld en ervaringen gedeeld. Het gesprek ging ondermeer over de vraag welk soort zaken zich leent voor mediation en of er (op voorhand) factoren zijn aan te wijzen die erop duiden dat een mediation wel of niet succesvol kan zijn.

Doel van de bijeenkomst was de doorverwijzingen naar mediation vanuit de Ondernemingskamer te verbeteren.

Terug naar overzicht