Caroline Kloppers treedt toe tot bestuur STM

Caroline Kloppers is per 1 december 2020 toegetreden tot het bestuur van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM).

STM is de onafhankelijke stichting die is opgericht om de tuchtrechtspraak over bij hen aangesloten mediatorinstellingen uit te voeren. Op dit moment is alleen het MfN-register aangesloten bij de STM. De onafhankelijke tuchtrechtspraak is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de beroepsgroep van de MfN-registermediator te borgen en eventueel zelfs te verbeteren. De tuchtcolleges behandelen in totaal ongeveer 20 zaken per jaar.

De STM bestaat uit drie organen: het bestuur, de Tuchtcommissie en het College van beroep. Het STM-bestuur is verantwoordelijk voor het gehele systeem van de onafhankelijke tuchtrechtspraak en blijft buiten de inhoud van tuchtzaken. Het bestuur heeft onder meer tot taak te zorgen dat de tuchtcolleges goed kunnen functioneren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Reglement STM, de benoeming van voorzitters, leden en secretarissen van de tuchtcolleges, en de aansturing van het secretariaat in de uitvoering van haar taken.”

Op de website www.mfn-tuchtrechtupdates.nl worden de uitspraken gepubliceerd en geannoteerd. 

Terug naar overzicht